top of page
Search

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO "TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO & ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY"


Nhằm thực hiện hoá các nội dung trọng tâm của văn bản số 1007/KH-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2021, ngày 02.06.22 tại TPHCM, Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chu Văn An và công ty AI Education đã tiến hành Lễ ký kết hợp tác đào tạo “Trí thông minh nhân tạo và điện toán đám mây” - một trong những nội dung quan trọng nhất để chuẩn bị cho nguồn lực tương lai phục vụ công cuộc chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đây sẽ là một bước tiến mới đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quá trình đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành trọng điểm như Trí thông minh nhân tạo (AI), các công nghệ nền tảng như điện toán đám mây (Cloud Computing) cho các học sinh, giảng viên và cán bộ công nhân viên tại Trung Tâm GDTX Chu Văn An nói riêng và góp phần lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số đến tất cả các cơ sở giáo dục trong tương lai tại TPHCM nói chung.

- Website: www.aiedu.com.vn - Email: info@aiedu.com.vn - SĐT: +84 (0) 908 610 821 - Địa chỉ: Zone Startups – Tầng 7, Minh Long Tower, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

+3

4 views0 comments
bottom of page