top of page
Search

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH AWS RE/START VIETNAM - NƠI BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CNTT

Updated: Apr 18, 2022

Thời gian: 9:00AM - 10:30AM

Ngày: Thứ bảy, 23 tháng 04 năm 2022

Hình thức: Online - https://forms.gle/j86Pfk7cdQyk8edu7


Chương trình AWS re/Start - Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ là một chương trình mang đến một cánh cổng mới cho lực lượng lao động điện toán đám mây với sứ mệnh giúp những người thất nghiệp, thiếu việc làm, và những người không được tiếp cận với giáo dục về kỹ thuật,... phát triển các kỹ năng cần thiết để theo đuổi các công việc nền tảng trên điện toán đám mây. Amazon Web Services (AWS) re/Start là một chương trình phát triển kỹ năng toàn thời gian, kéo dài trong vòng 12 tuần và hoàn toàn miễn phí - đồng hành và liên kết chặt chẽ với AI Education (AIE), Cloud Kinetics Vietnam (CK) và FutureSkills. Học phí chương trình được tài trợ toàn phần cho các học viên.


𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐞̂̀:

 • Mục tiêu chương trình đào tạo;

 • Động lực tổ chức chương trình;

 • Cách thức tổ chức chương trình;

 • Yêu cầu, tiêu chí ứng tuyển đầu vào, cách thức chọn ứng viên;

 • Cam kết của học viên với chương trình;

 • Nội dung đào tạo;

 • Cơ hội nghề nghiệp sau đào tạo;

 • Giải đáp tất cả các câu hỏi mà ứng viên quan tâm đến AWS re/Start.

𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:

 • 08:45 - 09:00: Checkin & networking;

 • 9h - 9h15: Lời mở đầu và giới thiệu về AWS re/Start - Eric Yeo, Country General Manager @ AWS Vietnam;

 • 9h15 - 9h30: Giới thiệu về chương trình AWS re/Start Vietnam - Minh Đỗ - Director @ AI Education;

 • 9h30 - 9h45: Giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp với các kỹ năng & kiến thức của AWS;

 • 9h45 - 10:00: Panel discussion & hỏi đáp về chương trình - Moderator: Vy Nguyễn, Country Manager @ Cloud Kinetics, Vietnam.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

36 views0 comments
bottom of page