top of page
Search

AI EDUCATION HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM GOOGLE FOR EDUCATION TẠI HAI TRƯỜNGAIE và Samsung là các đơn vị đồng hành cùng chương trình thí điểm Google for Education với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ trong giáo dục (EdTech) để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường học cho cả giáo viên và học sinh. Đây cũng là thông điệp song hành với lời kêu gọi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các trường học nhằm áp dụng công nghệ trong dạy và học để cải thiện chất lượng đào tạo nền giáo dục 4.0 trong công cuộc chuyển đổi số.

Với chương trình này, học sinh và giảng viên bắt đầu sử dụng thiết bị Samsung Galaxy Chromebooks trong các hoạt động dạy và học. Các thiết bị này được trang bị Bản Nâng cấp Chrome Education, cùng các công cụ mới như Google Classroom và Google Workspace for Education. Chương trình giúp cho học sinh và giảng viên làm quen và biết cách sử dụng bộ công cụ của Google cũng như các thiết bị Samsung Galaxy Chrome trong giảng dạy.

AIE hi vọng đây sẽ một trong những thí điểm tiên phong tạo ra làn sóng mới đến các trường học trong công cuộc xây dựng và phát triển giáo dục 4.0 trong tương lai.

Thông tin liên hệ: 📩 Facebook: https://www.facebook.com/aieducationvn 🌐 Website: https://aiedu.com.vn/ 📍 Địa chỉ: Zone Startups – Tầng 7, Minh Long Tower, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

19 views0 comments
bottom of page