top of page

Content QAQC Officer

Mô tả công việc

 • Thiết kế và phát triển quy trình kiểm tra chất lượng phù hợp cho từng học liệu của dự án (Ví dụ: Giáo trình, Giáo án, Slide bài giảng...).

 • Quản lý, kiểm tra chất lượng tất cả học liệu của dự án theo quy trình (Ví dụ: Giáo trình, Giáo án, Slide bài giảng...).

 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế học liệu tinh chỉnh giai đoạn cuối trước khi công bố học liệu lên hệ thống quản lý học tập.

 • Thiết kế các biểu mẫu tổng hợp dữ liệu liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng học liệu.

 • Thiết kế các tài liệu hướng dẫn kiểm tra chất lượng cho từng học liệu của dự án (Ví dụ: Giáo trình, Giáo án, Slide bài giảng...).

 • Theo dõi và cập nhật tiến độ kiểm tra chất lượng học liệu của dự án.

 • Chủ động quản lý, cập nhật và trao đổi với đội ngũ liên quan về những thay đổi trong học liệu của dự án.

 • Kiểm soát các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất nội dung, để xuất giải pháp và thực hiện những thay đổi cần thiết theo quy trình.

 • Phân tích dữ liệu thu được và báo cáo về chất lượng nội dung, cùng những đề xuất nhằm cải thiện chất lượng nội dung đầu ra của quy trình sản xuất.

 • Một số yêu cầu khác:

  • Làm việc chặt chẽ với Quản lý của dự án để nắm được tình hình phân bổ nhân sự cho quy trình kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo tiến độ công việc.

  • Tinh thần tự giác và tích cực nghiên cứu học liệu của dự án, từ đó xây dựng chuẩn mực phù hợp cho chất lượng của học liệu đầu ra.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp tại bất kỳ trường đại học, cao đẳng nào trên cả nước.

 • Có kinh nghiệm:

  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong một công ty xuất bản hoặc công việc liên quan đến sản xuất nội dung.

  • Có kinh nghiệm trong công việc quản lý chất lượng.

  • Có kinh nghiệm, kiến thức, và kỹ năng đưa ra quyết định dựa vào số liệu thống kê, có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo là một lợi thế.

 • Sử dụng thành thục Google Workspace như Docs, Sheets, Slides hoặc bộ Microsoft Office. Đặc biệt, sử dụng nâng cao đối với Google Sheets hoặc Excel (sử dụng hàm tính để phân tích dữ liệu, báo cáo).

  • Một số kỹ năng cần thiết:

  • Quản lý thời gian, giao tiếp và tương tác tốt với các bên liên quan.

  • Có thể làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh, thay đổi liên tục.

  • Tư duy khách hàng. Có khả năng đứng dưới góc độ của khách hàng để tìm phương thức cải thiện chất lượng sản phẩm.

  • Có khả năng tự học và tự tạo động lực, có chí hướng phát triển bản thân.

  • Khả năng bảo mật thông tin là điều cần thiết.

bottom of page